ติดต่อเรา


ที่ทำการเทศบาลตำบลบางหลวง
199 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190

Facebook : เทศบาลตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

แผนที่เทศบาลตำบลบางหลวง