ประกาศปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0
86