เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ทุกชุมชน เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้า ที่ได้จัดทำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

0
483