ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

0
172

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง และภาคบ่าย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถนะการปฎิบัติงานจริง