งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2562

0
237

เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับหน่วยงาน องคุ์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2562 โดยท่านจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ ประธานกลุ่มชาวบ้าน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง นำขบวนแห่เทียน เครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม โดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ ประธานในการจัดงานประเพณีแห่เทียน นำไปถวายแด่วัดบางหลวง