งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

0
550

วันที่13 เมษายน2562. เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูปรอบชุมชนบางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์เตโชทัยรวมใจราษฎร์ รร.วัดบางหลวง