งานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง ปี 2561

0
630

งานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง ปี 2561
  เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับโรงเรียนเจี้ยนหัว ชุมชนบางหลวง หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอก ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง ในการนี้นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมขบวนแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีนรอบชุมชนบางหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลชุมชนบางหลวง