โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 เทศบัญญัติเทศบาลฯ

แผนการดำเนินงาน  

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการปี2565   

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-เทศบาลตำบลบางหลวงปลอดบุหรี่

-ฐานข้อมูลตลาด

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

  


 

 งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 click::::
 "คนนครปฐมร่วมใจ สร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด" click::::
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ click::::
 กิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ click::::
 พิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสระน้ำจันทร์ และร่วมขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ click::::
 แจ้งขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ครั้งที่2) ?? click::::
 โครงการฝึกอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้ว่างงานในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 click::::
 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี click::::
 การประชุมคณะทำงานฝ่ายโครงการตามพระดำริ ในการประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 3) click::::
 ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม click::::
 พิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” click::::
 ประชาสัมพันธ์ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย click::::
 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบางหลวงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย click::::
 เทศบาลตำบลบางหลวง ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนในเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 click::::
 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ click::::
 ให้การต้อนคณะทำงานฝ่ายโครงการตามพระดำริ ในการประชุมคณะทำงาน(ครั้งที่ 2) click::::
 รับ-ส่ง ผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจคัดกรองดวงตา โครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ click::::
 ลงพื้นที่ ล่องเรือสำรวจคลองบางหลวง (สะพานดำ-วัดบางหลวง) click::::
 จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 click::::
 ประชุมคณะทำงานโครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ click::::
 วันที่ 3 มิถุนายน 2567 click::::
 การประชุมการจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 28 – 29 พฤษภาคม 2567 click::::
รายงานผลการวิเคราะตรวจคุณภาพน้ำ click::::
 วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)(สูบบุหรี่) click::::
 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 click::::
 ประชุมรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหลวง ปีงบ 2566 - 2567 click::::
 ประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
 กิจกรรมซ้อมแผนการดับเพลิงประจำเดือนพฤษภาคม 2567 click::::
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 click::::
 ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลหาแนวทางการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 click::::
 ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ click::::
วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม ?? click::::
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล click::::
การประชุมการจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ click::::
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2566 click::::
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการทำความสะอาด สำหรับ ผู้ที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ click::::
ประชุมคณะกรรมการชุมชน 25 เมษายน 2567 click::::
กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการรุนแรง click::::
“วันเทศบาล”เทศบาลตำบลบางหลวง click::::
การประชุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย/บูรณาการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมินิธัญญารักษ์ click::::
สุขสันต์มหาสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางหลวง 13 เมษายน 2567 click::::
ศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ 7 วันอันตราย click::::
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยการเรียนการสอนวันสำคัญ จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์” click::::
เชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 click::::
ประชุมผู้ประกอบกิจการที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ click::::
ประกาศเลขหมายรหัสประจำชุมชนชุมชน click::::
กิจกรรม "PEA ประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคง" click::::
ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล และฉีดน้ำล้างคราบไขมัน เศษขยะ เศษใบไม้ เศษหิน ดิน ทราย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันท่อระบายน้ำ
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบางหลวง click::::
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการนายกลงพื้นที่ ประจำปี 2567 click::::
ประชาสัมพันธ์ :ระวัง! ภัยเด็กจมน้ำ ช่วงฤดูร้อน click:::
ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ. 2567 click:::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2567 click::::
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 click::::
ประชุมกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวงเดือนมีนาคม click:::
กิจกรรมซ้อมแผนการดับเพลิงประจำเดือนมีนาคม 2567 click::::
ประกาศราตาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ภ.ด.ส1) click::::
การประชุมเลือกกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 click::::
ประชาสัมพันธ์การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง click:::
พิธีเปิดงานประจำปีวัดบางหลวง พ.ศ. 2567 click::
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 click::::
โครงการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ click::::
กิจกรรมซ้อมแผนการดับเพลิง click:::
ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่ click::
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางหลวง click:::
QR Code เพื่อประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน click:::
ประกาศแต่งตั้งชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง click::::
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 click:::
แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ปกครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงราบการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ประกาศหยุดการเรียนการสอน (เป็นกรณีพิเศษ)
แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศการตรุษจีน ประจำปี2567 click::::
จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 click::::
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 click::::
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 click::::
No Gift Policy click::::
กฎบัตรการตรวจสอบภานใน หน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 click
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ.2567 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ประจำปงบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ปี 2566 click::::
ประกาศรับสมัครพนักงานปี 2566 click::::
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๔ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ click::::
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมแพสาธารณะ
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมแพสาธารณะ
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาซ่องแซมแพสาธารณะ
ยกเลิกประกาศประกวด โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่6 ตำบลบางหลวง
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นปีเดือนมีนาคม 2567
ประกาศข้อมูลแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ. 122
การตรวจสอบราบงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกันน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
ยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
กำหนดวันเวลาตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ซอย 9
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 ซอย10
ส่งรายงานการเงิน งบประจำปี 2566
ประกาศวันกำหนดวันตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1
ประกาศวันตรวจรับโครงการก่อสร้าเสาไฟไฮเมสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566
ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี 2566
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ HDPE ซอยเทศบาล 6
กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกั้นน้ำพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณสะพานบางหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินฯ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 9
ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง
รายงานผลดำเนินการไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงสร้างกำแพงกันดินฯ
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมคันกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส พร้อมอุปกปกรณ์
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างกำแพงดินพร้อมคั้นกั้นน้ำตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ประกาศเทศบาลฯจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ฉบับเพิ่มเติม
 
;