โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวง และประชาชน ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ พร้อม?ทั้ง?จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบพระคุณ นายศุภมิตร ทับทิมจรูญ เป็นตัวแทนผู้สูงอายุ กล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และขอขอบคุณชมรมผู้สูงอายุสำหรับชุดการแสดงในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

   
  Home