ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง ๑๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 click::::