โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางหลวง โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในท้องถิ่น จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ประธานในพิธีได้มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม ฅนสร้างบ้าน รางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อ เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม ชุมชน 4 และรางวัลประเภทกีฬาพื้นบ้าน เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆในปีต่อไป

   
  Home