โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
         พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
        ส่วนที่ ๑
        ส่วนที่ ๒
        ส่วนที่ ๓
        ส่วนที่ ๓.๑ รายละเอียด
        ส่วนที่ ๔
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๑
         แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ๒
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาล

และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พลตรีธนาธิป สว่างแสง รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ที่เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบางหลวง ในการนี้ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี มีความห่วงใย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ได้มอบไข่ไก่ น้ำตาลทราย และน้ำมันพืช เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประสบอุทกภัย ด้วย

ในช่วงบ่าย นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพ โดยได้รับสนับสนุนถุงยังชีพจาก นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้มี นายมนต์ชัย ทองมูลชัย ปลัดอำเภอบางเลน นายสุภาษิต อรรถนันท์ กำนันตำบลบางหลวง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนในการมอบถุงยังชีพด้วย เทศบาลตำบลบางหลวง ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมนำถุงยังชีพมาช่วยเหลือประชาชนชาวเทศบาลตำบลบางหลวงในครั้งนี้


เก็บหลักฐานรับทราบคำสั่งในการปฏิบัติ
กวาดๆๆ ลงมือปฏิบัติ

  Home