โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น???? ลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ในการนี้ จัดให้มี
การประกวดนางนพมาศ
การแสดงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนคงทองวิทยา
การแสดง จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางหลวง
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก
หลังจากประกาศผล การประกวดนางนพมาศเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางหลวง และผู้ร่วมงาน ร่วมลอยกระทง บริเวณริมน้ำท่าจีน ซึ่งในปีนี้ได้จัดสถานที่ในการลอยกระทง ประดับแสงไฟ อย่างสวยงาม และจัดให้มีการลอยกระทงลงสไลเดอร์ เป็นมิติใหม่ของชุมชน
ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกประการ พบกันใน 2567 นะคะ?

 

  Home