โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??#งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก#
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น.
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งมอบของว่าง
ขนมดังกิ้นโดนัท และนักเก็ตส์ไก่เคเอฟซี ให้กับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางหลวงทุกคน เพื่อให้เด็กได้รับประทานก่อนกลับบ้าน ขอขอบพระคุณท่านนายกฯเป็นอย่างสูง ที่ใส่ใจดูแล ตรวจเยี่ยมเด็กๆพร้อมทั้งยังนำขนม และอาหารว่างมอบให้กับเด็กๆมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องค่ะ

 

  
  Home