โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นางวริศรา มณีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้แทน นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

   
   
  Home