โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        เทศบัญญัติเทศบาลฯ
คู่มือประชาชน
Download เอกสาร/
...
...ตามที่แขวงทางหลวงนครปฐม ได้ดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ผ่านชุมชนตลาดบางหลวง เทศบาลฯได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ในประเด็นเรื่องฝุ่นละออง และการจราจรในเขตพื้นที่การก่อสร้าง นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง มิได้นิ่งนอนใจ ได้ติดตามประสานกับผู้รับจ้างมาโดยตลอด และในวันนี้ได้ลงพื้นที่ พร้อมกับ นายธเนศ ปานอุทัย นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี นายภวัต ไทรแก้วเรือง ผอ.กองช่าง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน จากการก่อสร้างถนน โดยได้เชิญผู้รับจ้างมาติดตามเร่งรัด และกำชับเรื่องการพรมน้ำระงับฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้าง และประสานเรื่องการปิดกั้นเส้นทางผ่าน เข้า-ออกชุมชน วางแผนแก้ไขจัดอำนวยการจราจรภายในชุมชน โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ มีความห่วงใย ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชน โดยแก้ไขให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

   
   
  Home