โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??#งานประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เข้าร่วมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยมี
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแรด อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมโครงการในครั้งนี้
ในการนำโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้ทั่วถึงและเป็นที่รู้จัก
สำหรับการดำเนินโครงการนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีประชาชนจากเทศบาลตำบลบางหลวงมารับการตรวจรักษาตา จำนวน 2 ราย
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook:สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

 

  
  Home