??วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้จัดการประชุมการจัดระเบียบสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 และเทศบาลซอย 6 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดระเบียบร้านค้า โดยจัดสรรพื้นที่ให้กับร้านค้าและดำเนินการจับฉลากเลือกโซนพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ และขอขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบครั้งนี้ด้วยดี ???
\
 
   
  Home