??ประชาสัมพันธ์:เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และงานประปา เทศบาลตำบลบางหลวง ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ นำรถดูดโคลนเลน เข้าดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูล และฉีดน้ำล้างคราบไขมัน เศษขยะ เศษใบไม้ เศษหิน ดิน ทราย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการอุดตันท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางหลวง ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ที่ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย พร้อมรถดูดโคลนเลน จำนวน 1 คันในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้
  Home