?? :??ประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยการเรียนการสอนวันสำคัญ จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหลวงให้เด็กๆ ได้ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศ ปานอุทัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และ นางวริศรา มณีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน???
  Home