??วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยนางสาวจำเนียร สวามีชัย ปลัดเทศบาล และนางวริศรา มณีวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจง เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อปฏิบัติของศูนย์เด็กเล็กฯ/การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน และการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้แทนผู้ปกครอง
 
   
  Home