????วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ได้มอบหมายให้นายธเนศ ปานอุทัย และนายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี นางสาวพรทิพย์ กาญจโนทัย เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการ โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางหลวง ในการนี้ มีนายอำเภอบางเลน ปลัดอาวุโส ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางหลวง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมให้การต้อนรับด้วย โดยมี ท่านอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้บรรยายสรุป โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบางหลวง ต่อท่านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้ข้อสรุป โดยรัฐมนตรีฯไดัสั่งการ ให้อธิบดีกรมชลประทาน เพิ่มแผนฯเป็นการเร่งด่วน และให้ดำเนินการให้ทันงบ ในปีงบประมาณ 2568 วงเงินงบประมาณ 80 ล้านบาท โดยมีการเสริมคันกั้นน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ยาวจากประตูน้ำไปทางด้านทิศตะวันตกระยะทาง 260 เมตร ในการนี้รองนายกเทศมนตรี ได้นำเสนอปัญหา น้ำท่วมซ้ำซากชุมชนบางหลวง ท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ในการสร้างเขื่อนป้องกัน น้ำท่วมชุมชนบางหลวง อีกด้วย เทศบาลตำบางหลวง ขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณา อนุมัติงบประมาณ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบางหลวง ให้เป็นการเร่งด่วน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้
\
   
  Home