??????วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 โดยนายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางหลวง และประชาชน ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ พร้อม?ทั้ง?จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบพระคุณ นายถนอม เพชรลอม เป็นตัวแทนผู้สูงอายุ กล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และขอขอบคุณชมรมผู้สูงอายุสำหรับชุดการแสดงในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567???
 
  Home