??วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางหลวงและโรงเรียนวัดบางหลวง เพื่อหารือ วางแผน การเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่และกำหนดแนวทางรูปแบบขั้นตอนในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ คลินิก บริการประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ซึ่งเป็นปัญหาของความเจ็บป่วยและสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ นับว่าเป็นโครงการที่ดี ที่คณะทำงานได้เล็งเห็นศักยภาพของเทศบาลตำบลบางหลวง ในการดำเนินการครั้งนี้
\
 
  Home