โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล??ข่าวประชาสัมพันธ์:วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง รองนายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางหลวง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ปลัดอำเภอบางเลนพร้อมทีมงาน สำนักทะเบียนอำเภอบางเลน ในการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนวัดบางหลวง สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ มีการทำบัตรให้เด็กนักเรียนเป็นครั้งแรกจำนวน 55 รายและประชาชน ที่บัตรหาย/บัตรหมดอายุ จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวงเป็นอย่างสูงที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ ในการนี้ #โครงการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่

 
   
  Home