??วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสันติ เจริญวัย ปลัดอาวุโสอำเภอบางเลน พร้อมด้วยปลัดอำเภอบางเลน และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ 7 วันอันตราย ของเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีนายธเนศ ปานอุทัย , รองนายกเทศมนตรี นายสุภาษิต อรรถนันท์ กำนันตำบลบางหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้อำเภอบางเลนได้สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตรายด้วย เทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบคุณท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้ ค่ะ
 
  Home