>


 
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจ 7 วันอันตราย ของเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมีนายธเนศ ปานอุทัย ,นายดำรงศักดิ์ หมอนทอง รองนายกเทศมนตรี นางสาวจำเนียร สวามีชัย ปลัดเทศบาล นายสุภาษิต อรรถนันท์ กำนันตำบลบางหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลนได้สนับสนุน อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตรายด้วย เทศบาลตำบลบางหลวง ขอขอบคุณท่านและคณะมา ณ โอกาสนี้

 
   
   
   
  Home