ติดต่อเรา


ที่ทำการเทศบาลตำบลบางหลวง
199 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190

เบอร์โทร 034-310972 โทรสาร 034-310973

Facebook : เทศบาลตำบลบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม

แผนที่เทศบาลตำบลบางหลวง