ภาพเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง

0
61

วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. เทศบาลตำบลบางหลวง ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง