ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหลวง

0
357
ร่างประกาศเทศบาลตำบลบางหลวง