ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าไฮแมส พร้อมอุปกรณ์ครบชุดความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 3 จุด

0
278
ประกาศผู้ชนะ