งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563

0
354

ทศบาลตำบลบางหลวง โดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน1-5 ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในกิจกรรม มีการจัดทำกระทงเพื่อนำไปลอยขอขมาแม่น้ำคงคา และมีการประกวดนางนพมาศ ผู้สูงอายุ ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางงามพิศ อธิภัทรเมธา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นางวรินทิพย์ ถนัดสอนสาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุบล ยุติศรี