ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

0
414
ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ป