ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ปรจำปี ๒๕๕๙
  ทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง  วิมูลชาติ  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกับวัดบางหลวง และชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์เตโชทัยรวมใจราษฎร์ โรงเรียนวัดบางหลวง และเริ่มขบวนแห่เทียนพรรษาแต่ละชุม และโรงเรียน ในเวลาประมาณ ๙.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่รอบชุมชนบางหลวง ไปยังศาลาการเปรียญวัดบางหลวง เพื่อนำต้นเทียนพรรษา พุ่มผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางหลวง

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com