กีฬาบางหลวงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
    เทศบาลตำบลบางหลวงได้จัดการแข่งขันกีฬาสากล 2 ประเภท เปตองประชาชนทั่วไป และแบตมินตันคู่ผสมประชาชนทั่วไป ได้จัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง และโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นสนามกลาง ผลการแข่งขัน กีฬาเปตอง ชนะเลิศได้แก่ทีม No Step รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม สท. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม บางหลวงวิทยา B และการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน คู่ผสมประชาชนทั่วไป ชนะเลิศได้แก่ทีม ชุมชน 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แกทีม Saori รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ชุมชน 5

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com