ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางหลวง ปรจำปี ๒๕๖๐
  ทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง  วิมูลชาติ  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกับวัดบางหลวง และชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐  กิจกรรมในช่วงเช้าได้อัญเชิญพระพุทธรูป ให้พี่น้อง้ประชาชน ได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลวันสงกรานต์ ให้พี่น้องประชาชนชาวบางหลวง โดยมีขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนแห่แตรวง รอบชุมชนตลาดบางหลวง และช่วงบ่ายได้มีพิธีรดน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของลูกหลานชาวบางหลวง และร่วมกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุร่วมรับประทานอาหารเย็น บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของพี่น้องประชาชน

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com