โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่
เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหมี 2560 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสามแยกตลาดบางหลวง