ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
 ...เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับ โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ให้สืบทอดคงอยู่ต่อไป ซึ่งในปีนี้ได้จัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุระหว่า 8-13ปี และการประกวดกระทง ณ วัดบางหลวง ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com