กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบางเลน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 "รางกระทุ่มเกมส์"

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมขบวนพาเรดในพิธีเปิดการแข่งกันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบางเลน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 "รางกระทุ่มเกมส์"