งานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลบางหลวง ปี2559 
    เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ธง ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 น. ณ. ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางหลวง ในการนี้นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอบางเลน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมขบวนแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีนรอบชุมชนบางหลวง

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com