ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ ดูการดำเนินงาน การกำจัดผักตบชวา
นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และได้ติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม