โครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง ณ สวนสัตว์ดุสิต

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหลวง ได้จัดโครงการเรียนรู้ในโลกกว้าง พาเด็กๆไปทัศนศึกษา เรียนรู้โลกของสัตว์ ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ