ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

0
251

ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
ทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง  วิมูลชาติ  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกับวัดบางหลวง และชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดี์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนวัดบางหลวง และเริ่มขบวนแห่เทียนพรรษาแต่ละชุม และโรงเรียน ในเวลาประมาณ ๙.๓๐ น. เคลื่อนขบวนแห่รอบชุมชนบางหลวง ไปยังศาลาการเปรียญวัดบางหลวง เพื่อนำต้นเทียนพรรษา พุ่มผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางหลวง