โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง???
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บ่อขยะของเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันได้ปิดบ่อทิ้งขยะมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ในขณะนี้ได้เกิดกลุ่มควันและเปลวไฟปะทุขึ้นมา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบ หาสาเหตุการเกิดควันไฟปะทุ และกำหนดวิธีแนวทางให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้นได้สั่งการให้กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานป้องกันฯ นำรถดับเพลิงเข้าระดมฉีดน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเติมเข้าไปในบ่อขยะเพื่อปิดโพรงอากาศภายใต้กองขยะ และไฟที่ปะทุจะเริ่มดับลง ไม่ลุกลามเป็นวงกว้างต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องดำเนินการจัดตั้งงบประมาณในการปรับเกลี่ยพื้นที่กองขยะเดิม แล้วถมดินฝังกลบต่อไป

 

 
   
  Home