118 ปี ของดีอำเภอบางเลน

วันที่ 20 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมขบวนวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลบางหลวง ในงาน 118 ปี ของดีอำเภอบางเลน ในการนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ อปท.ทั้งหมดในเขตพื้นที่ของอำเภอบางเลน ได้นำขบวนเข้าร่วมของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งขบวนเริ่มเคลื่อนจากโรงเรียนบางเลนวิทยา มุ่งหน้าสู่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอบางเลน บรรยากาศมีสีสันและความสนุกสนานของแต่ละหน่วยงาน