> > > > > > > > > >


 

โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น??วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลบางหลวง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจ, ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางหลวง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเจี้ยนหัว และพสกนิกรชาวบางหลวง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากินพืช และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทศบาลตำบลบางหลวงขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

  Home