โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง???
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางเลนพร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางเลน ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 อีกทั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่โลหิตขาดแคลน ณ หอประชุมอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 
  Home