โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น?? ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางหลวง???
วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566 นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผิวจราจร เทศบาลซอย6 และ7 และปรับปรุงไหล่ทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 3231 เพื่อความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ในการนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความห่วงใย และความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลบางหลวง

 

  Home