ประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
  ทศบาลตำบลบางหลวง นำโดยดาบตำรวจบำรุง  วิมูลชาติ  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกับวัดบางหลวง และชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดี์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนวัดบางหลวง และเริ่มขบวนแห่เทียนพรรษาแต่ละชุม และโรงเรียน ในเวลาประมาณ ๙.๓๐ น. เคลื่อนขบวนแห่รอบชุมชนบางหลวง ไปยังศาลาการเปรียญวัดบางหลวง เพื่อนำต้นเทียนพรรษา พุ่มผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบางหลวง

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com