งานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางหลวง ปี ๒๕๖๑
    เทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมกับวัดบางหลวง ชุมชนบางหลวง หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอก ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายนยน์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ. วัดบางหลวง ชุมชนบางหลวง และอาคารอเนกประสงค์เตโชทัยรวมใจราษฎร์ โรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีกิจกรรม ขบวนแห่พระพุทธรูปรอบชุมชนบางหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการประกวดเทพีสงกรานต์ผู้สูงอายุ(สว.สุขภาพดีเด่น) ในการนี้นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรม ในปีนี้คณะผู้บริหาร พนักงานฯ พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย

ชมภาพกิจกรรม ....
กลับหน้าหลัก
Best view with Internet Explorer
800x600 Resolution
@ Copyright 2007 by dumrongsak monthong
All rights reserved
Contact Information : Tbangluang@hotmail.com